Naposledy aktualizováno: 04.10.2023 17:54:18
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Mikulůvce

  "Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout, a konečně jsou takové, které je nutné takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit."

Francis Bacon

  

OBRÁZEK : 8620c7ae03_39056042_o2.gif

 

 

„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“

(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)

 

Knihovna v Mikulůvce je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. Od 1.1.2002 je organizační složkou obce Mikulůvka. Do této doby byla součástí Okresní knihovny ve Vsetíně. 

Knihovna se nachází v I.patře obecního úřadu. Nabízí výběr krásné literatury, naučné literatury a přístup k internetu. Knihovní fond v současné době obsahuje 3321 svazků (z toho 2506 titulů krásné literatury a 815 titulů naučné literatury). Kaž­doročně jsou nakupovány nové knihy a třikrát ročně (vždy v lednu, květnu a listopadu) je fond doplňován cirkulačním (výměnným) souborem z Ma­sarykovy veřejné knihovny Vsetín. Tyto knihy jsou knihovně zapůjčeny na 1 rok. 

Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky, děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. 

 

 

 

Knihovní řád

 

Výpůjční řád výměnného souboru