Naposledy aktualizováno: 04.10.2023 17:54:18
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Mikulůvce

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.   

André Maurois

 OBRÁZEK : 8620c7ae03_39056042_o2.gif

 

      

 

 Provozní doba knihovny:      čtvrtek    17:00–19:00 h   

 

 


 

Služby: 

 • výpůjční služby z vlastního knihovního fondu – zdarma
 • výpůjční služby z výměnného knižního fondu – zdarma
 • meziknihovní výpůjční služby – zdarma
 • rezervace knih – zdarma
 • přístup na internet – v úředních hodinách obecního úřadu a v době otevření knihovny – zdrama      

  Podmínky půjčování:  

 • Výpůjční lhůta je 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3× prodloužena.
 • Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 • Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou   

 Poplatky a náhrada škod: 

 • Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. 
 • Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. 
 •  Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.

   Ceník:

 

          1. upomínka                                                         10,–- Kč
          2. upomínka   30,–- Kč
          3. upomínka   50,–- Kč
          upomínací dopis    100,–- Kč
          ztráta čtenářského průkazu   10,–- Kč
          ztráta nebo zničení knihy    pořizovací cena + 50,–- Kč              
          ztráta nebo zničení časopisu                                                pořizovací cena + 20,–- Kč 

 

 

   Registrace čtenáře:   

 • Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát každý občan na základě vyplněné přihlášky. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Na základě vyplněné přihlášky je vydán čtenářský průkaz, který je nepřenosný.